Základní rozpory kapitalismu a socialismu

Nedostatek zboží na straně jedné a nadbytek zboží na straně druhé jsou příznačné rysy v prvním případě pro nesprávně prováděný socialismus a ve druhém případě pro kapitalismus jako takový obecně. Poptávka a nabídka se v obou případech nekryjí a to je důvod problémů. Kde je nedostatek čehokoliv, nastupuje klientismus, korupce, ale také často přímo vydírání. Což, přirozeně, nejsou jevy, žádoucí ani v jednom z uvedených socioekonomických systémů.

Administrativní opatření

V obou systémech se tyto nežádoucí jevy ve větší, či menší míře řeší nejčastěji v rámci trestního práva. Což není přirozeně opět nic jiného, než nepřirozené řešení, navíc často opět ovlivněné korupcí, protože vítězství v právním sporu je stejně vzácné zboží jako dostatek zakázek v jednom, či dostatek náhradních dílů na automobil v druhém společenském systému.

Ohodnoťte příspěvek